Pozvánka na členskou schůzi (valnou hromadu)

18.1. doplněno info o možnosti ubytování na http://www.ubytovnatip.cz/cenik

zveřejněno 7.1.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

(dříve označované jako valná hromada).

 

Společenstvo uměleckých kovářů, zámečníků

 

a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska,

 

živnostenské společenstvo (IČ: 26611422)

 

si dovoluje v souladu se stanovami společenstva oznámit členům, že

 

v sobotu dne 28. 1. 2017 v 9 hod.

se koná v jedinečných prostorách

 

přes 100 let staré budovy kovářů

 

SOŠ uměleckořemeslná

 

Podkovářská 4, Praha 9

 

(GPS 50.103543, 14.51339)

 

výroční členská schůze Společenstva uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenského společenstva.

 

Pořad jednání:

 

1. zahájení

 

2. shrnutí činnosti za rok 2016

 

3. schválení účetní uzávěrky za rok 2016

 

4. návrh plánu činnosti na další období

 

5. návrh rozpočtu na rok 2017

 

6. volba členů představenstva a kontrolní komise

 

7. diskuse

 

8. usnesení

 

9. závěr

 

Prezence členů bude probíhat od 8:30 hodin.

 

Kdo ještě nebude mít zaplacen členský příspěvek na rok 2017 ve výši 1000  Kč, ten bude mít možnost zaplatit přímo na valné hromadě (připomínáme že termín pro uhrazení tohoto členského příspěvku je do konce března 2017).

 

Občerstvení a možnost oběda budou zajištěny. Potvrďte prosím  předem svou účast kvůli zajištění občerstvení a oběda.

 

Potvrzení účasti posílejte do 24.1.2017 na adresu Společenstva:
„Kovářské společenstvo“, Bednářova 20, 619 00  Brno, e-mail: info@kovari.org, telefonicky nebo SMS zprávou na tel.: 602 505 000. 

 

Zájemci o přenocování z pátku na sobotu, si sjednete ubytování přímo na: http://www.ubytovnatip.cz/cenik
(nebo kontaktujte co nejdříve Zdeňka Slavatu – e-mail: slavatazdenek@volny.cz • tel.: 602 408 483.)

 

Kováři, kteří chtějí nabídnout použité stroje nebo nářadí, popřípadě hledají zaměstnance mohou zanechat své inzeráty u prezence. Nabídky mohou být vyvěšeny na místě během dne, popř. otisknuty v dalším Věstníku.
Pro příchozí na místě už bude i kalendář kovářských akcí na 2017, jinak také bude zasílán spolu s dalším (březnovým) Věstníkem.

 

Komentáře nejsou povoleny.