Setkání kovářů v Litni 2017

Setkání kovářů v Litni 2017

které se koná ve dnech 2. – 4. června 2017

v areálu bývalé učňovské školy v katastru městyse Liteň

 Prihlaska-na-Liten-2017

Setkání má stále za úkol motivovat žáky a jejich mistry k pozvedání úrovně přípravy pro kovářské řemeslo, ale nejen na něj. Obory „Kovář – podkovář“ a „Zemědělský kovář“ spolu s dalšími kov zpracujícími obory včetně Strojních průmyslovek jsou též vítáni. Ukázalo se jak prospěšné je setkání žáků s mistry těchto oborů a jak inspirativní je možnost v praxi se setkat i s jinými obory a uměleckými směry. Osvědčili se jak nožíři, dráteníci, pasíři, ale i rytci kovů, slévači a překvapivě také další řemesla: jako cínaři, skláři, šperkaři, keramici i výtvarníci a třeba i sochaři, zpracovatelé kůží, dekoratéři a… a… a ….

Setkání není soutěžní. I když každý je za výkon oceněn mini pozorností, ale hlavně obdivem návštěvníků z řad veřejnosti a i řady odborníků, kteří se rádi účastní našich setkání.

V areálu máme zajištěnu možnost ubytování i stravování viz příloha „Propozice“

Věřím, že když my ve Společenstvu kovářů se snažíme aktivně podporovat rozvoj úrovněřemesla, tak i vy nám v tom pomůžete svým zájmem. Hlavně účastí a prezentací vašich úspěchů.

V minulosti jsme již dokázali setkání pozvednout až na mezinárodní úroveň. Snaha udržet kontakt i s řemeslníky mimo naši republiku je pořád naším cílem. Klidně si přizvěte i své družební partnery.

Doprovodná výstava vám dává možnost prezentovat svou dosavadní úroveň školy a nebo poukázat na její světlé chvíle, když třeba současná situace v úrovni žáků je více méně složitá.

Toto naše setkávání je již natolik tradiční, že se na něm potkáváme i s absolventy škol kteří se rádi vracející do kolektivu přátel a starších, přátelsky jim naklonivším kolegů.

Každoroční setkání je vždy (někdy i přes nepřízeň počasí), provázeno dobrou náladou a příjemnými zážitky. Neznám nikoho, kdo by si neodvezl nějakou tu ispiraci pro svoji další tvorbu.

Z těchto důvodů se těším na vaši reakci a podporu.

S úctou Zdeněk Slavata – Za Společenstvo kovářů hlavní koordinátor akce

kontakt:

e-mail: slavatazdenek@volny.cz

Kovárna pro radost, Kytín č.p. 114, pošta Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10

tel: 602 408 483, 

Propozice:

Propozice pro účastníky „Setkání kovářů v Litni

pořádanému v termínu: 2. až 4. června 2017.

Termín příjezdu a instalace pracovišť a expozic: pátek 2. června 2017 od 10.00 hodin – kontaktní osobou v místě konání setkání je: Slavata Zdeněk tel: 602 408 483.

Podmínky prezentace: Vzhledem k tomu, že máme jen omezený počet kovářských pracovišť, (rezervace předem přes pana Slavatu) pracuje se na vlastních přivezených kovářských pracovištích. Přívod elektrické energie je v místě, ale je nutná vlastní redukce pro převod 380/220 V (dle vašich potřeb) a hlavně dostatečná délka prodlužovaček!!! (alespoň 25-30 m). Kvalitní palivo bude k dispozici. Nezapomeňte na nádoby na uhlí a vodu. Pracuje se s vlastním přivezeným materiálem a nářadím. Nějaký bude sice k dispozici (směs rozměrů – nespoléhat, že právě ten váš tam bude) Při zápisu lze dohodnout pro omezený počet zájemců (bez vlastních kovářských pracovišť), zapůjčení pracovišť na dobu nutnou pro zhotovení díla či ukázky práce (např. na dvě hodiny).

Čas zahájení a ukončení: V oba dva dny so+ne oficiální zahájení v 9.00 hod. Od 10.00 hodin se otvírá pro návštěvníky. Nástup na pracoviště je půl hodiny předem, aby pracoviště v době zahájení byla připravena. Ukončení předváděcích prací bude v neděli v 15.00 hodin. Ve 13.00hod budou přihlášené práce předány na předem určené místo kde dojde k posouzení odborným lektorem.

Povinnosti a práva účastníků setkání: Po příjezdu se nahlásí a zapíší u organizátora (jméno a příjmení, adresa a telefonní či jiný kontakt, zda přivezli vlastní pracoviště, zda budou soutěžit, vystavovat, demonstrovat práci). Účastníci jsou povinni v prostorách areálu dodržovat provozní řád, dbát pokynů organizátorů, dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení obecně, a zejména pak předpisy k vykonávané činnosti. Přihlášení účastníci mají právo předvádět práci, vystavovat díla, prezentovat a nabízet výrobky a služby po celou dobu konání akce a mohou se při zajištěčinnosti a bezpečnosti pracoviště účastnit programu setkání. Pedagogičtí pracovníci škol zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví svých žáků (pracovní pomůcky, oděv, nářadí) a přiměřenost zdravotního a duševního stavu při soutěžní práci i při práci demonstrační. Ostatní přihlášení zodpovídají za dodržování BOZP včetně používání ochr.pomůcek.

Soutěžit mohou jednotlivci nebo skupiny (dvojice apod.) a to ve vykování výrobku podle vlastního uvážení na základě přivezeného návrhu (výkresu, náčrtu, modelu, obrázku apod.) z přivezeného materiálu. Téma není určeno a proto záleží jen na výběru a fantazii tvůrce. Výrobek by měl demonstrovat zdatnost tvůrce a jeho fantazii vytvořit užitný předmět

Posuzování: Hotová díla musí být předána k vystavení a k posouzení diváky nejpozději do 13.00 hodin v neděli 4. června. Výsledky veřejné ankety pak vyhlásí zástupce organizátora. Zástupce Kovářského společenstva předá pamětní listy. Díla zůstanou v držení organizátora.

Vjezd a parkování: Vozidla budou zaparkována podle pokynů pořadatele. Stejně tak vjezd vozidel k místům prezentací bude prováděn výhradně podle jeho pokynů!!! Po dobu presentace budou auta účastníků na vyčleněném parkovišti (jen pro účastníky a pořadatele)

Ubytování: Např. ve vlastních stanech na vyhrazených místech v areálu, většinu účastníků je možno ubytovat v prostorách přímo v areálu. Místnosti vhodné pro spacáky a karimatky. WC a sprchy jsou k dispozici. Tepla voda na sprchování je k dispozici na určeném místě a dle domluvy s pořadateli. Popřípadě lze dohodnout ubytování v penzionech v okolí

Stravování: Přihlášení účastníci a předvádějící žáci škol budou stravováni částečně na účet organizátorů v místní jídelně (podle rozpisu a na základě vystavených stravenek). V rozsahu: páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně a oběd. Cena příspěvku je 100,-kč na osobu a den. Ostatní mají možnost využití stánkového občerstvení přímo v areálu.

 

Přivezení vlastního kovářského pracoviště, demonstraci práce, vystavování exponátů, nabídku služeb oznamte prosím písemně nebo e-mailem, s uvedením počtu zúčastněných žáků a doprovodu, organizátorovi na níže uvedenou adresu. Nejpozději do 25. května 2016.

Prosím včas, děkuji !!!

 

Slavata Zdeněk, Kytín č. p. 114, 252 10 p. Mníšek p. Brdy tel: 602 408 483 nebo mail: slavatazdenek@volny.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je T. Blazicek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.