10. Brtnické kovadliny

„Brtnické kovadliny“ Vás zve na 10. mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které se koná 16. – 18. 6. 2017 v Brtnici. 

 

Více info a přihlášky na: http://www.brtnickekovadliny.cz

Z důvodu nedohody s majitelem zámku na výšce nájemného se letošní jubilejní ročník bude konat před zámeckým areálem v prostorách klášterní zahrady, kostela blahoslavené Juliány a panské sýpky. Změnou prostředí vám chceme ukázat jiné historické prostory Brtnice a věříme, že v kontextu kovářského díla získají novou atraktivitu a exkluzivitu a že toto prostředí může být pro vás i inspirací a věříme, že naše akce neztratí nic ze své přátelské atmosféry, kterou je Brtnice pověstná.

 

Na tomto již tradičním setkání kovářů z celé České republiky a ze zahraničí podporované Společenstvem uměleckých kovářů Čech a Moravy, Městem Brtnice a velkou spoustou sponzorů máte jedinečnou možnost předvést své umění u kovadlin široké veřejnosti, přihlásit svá díla do hodnocených kategorií, prohlédnout si práce jiných kovářů a v neposlední řadě se setkat se svými kolegy, přáteli a kamarády. Svou účastí dáte najevo svoji podporu této na vysočině ojedinělé akci.

16. 6. 2017 ve 20 hodin – setkání všech účastníků v klášterní zahradě s organizátory Brtnických kovadlin.

 

 

 

Registrace a instalace dovezených uměleckých děl:

 

16. 6. 2017 – pátek od 9 hodin do 20 hodin.

 

17. 6. 2017 – sobota od 7 hodin do 10 hodin

 

Registrace: Pro aktivní kováře a vystavovatele bude registrace zdarma.

 

Pro účastníky za poplatek 50,– Kč.

 

Registrační poplatek od studentů z oboru vybírán nebude.

 

Instalace: Kovářská díla, která do Brtnice přivezete, budou vystavena na volných plochách na nádvoří i ve vnitřních prostorách zámku. Všechna budou označena štítkem, na kterém bude uvedeno pořadové číslo, název exponátu, jméno a bydliště autora a možnost prodeje. U exponátů škol bude také název školy.

 

Výdej: Vystavované exponáty se budou vydávat po skončení akce v neděli od 12:30 hodin.         

 

Tvůrčí práce u výhní a kovadlin: Námět tvorby – pomocníci člověka

 

17. 6. 2017 od 9 hodin do 19 hodin

 

18. 6. 2017 od 9 hodin do 12 hodin

 

Kování by mělo trvat 1,5 – 2,5 hodiny. Bude připraveno pět kovářských pracovišť s patřičnou výbavou. Kovářská pracoviště budou osvětlena a připravena i na večerní kování. Vykované předměty budou vystaveny a hodnoceny odbornou porotou. Tyto díla zůstanou v Brtnici pro rozšíření stálé expozice kovářství.

 

Všichni, kteří budou kovat, obdrží jako bonus bavlněné tričko Brtnických kovadlin, poukázku na oběd a nápoj.

 

Kování hřebíků: U šestého kovářského pracoviště účastníci setkání, kteří ještě nemají v Brtnickém hřebíkovníku svůj „podpis“ vykovají hřebík se svoji signaturou, reliéfem, figurální nebo zdobnou hlavou. Tento hřebík bude v neděli slavnostně osazen do hřebíkovníku a bude označen a popsán. Brtnický hřebíkovník bude sloužit jako stálá upomínka na všechny kováře, kteří se Brtnických kovadlin zúčastnili.

 

U této kovadliny bude probíhat i kování hřebíků pro veřejnost pod dozorem kováře.        

 

Hodnocení vystavených exponátů:

 

 • v rámci divácké ankety anketními lístky návštěvníků „který exponát mě nejvíce zaujal.“
 • nezávislým oceněním sponzorů

 

 • odbornou porotou pořadatele
 •  

   Slavnostní osazení hřebíků do hřebíkovníku se uskuteční v neděli od 13 do 13:30 hodin.

  Vyhlášení výsledků za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka proběhne v neděli ve 13:30 hod.

  Stravování.

  V areálu klášterní zahrady stánky s občerstvením.

  V obci jsou k dispozici také dvě restaurace a bufet.

  Nocování

  bude podobně jako minulá léta možné v přívěsech, autech nebo stanech v zámeckém parku bez poplatku po registraci na mailové adrese:  oleg@rybnikar.org. Pokud chcete spát v ubytovnách a penzionech je možnosti rezervace ubytování na http:// www.brtnice.cz / turistika a volný čas / ubytování a restaurace, kde najdete kontakty na všechny ubytovací kapacity v Brtnici.

  Vaši přihlášku očekáváme do 31. 5. 2017

   

              Příští, jedenácté setkání budeme připravovat na 21.- 23. června 2019.

   

  Těšíme se na Vaši účast.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.