Členská schůze společenstva 2018 – Brtnice

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
(dříve označované jako valná hromada).
Společenstvo uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo (IČ: 26611422)
si dovoluje v souladu se stanovami společenstva oznámit členům, že
v sobotu dne 10. 3. 2018 v 9 hod.
místo konání Tělocvičná jednota
Sokol Brtnice
U Pivovaru 762, 588 32  Brtnice
(GPS 49.3080994N, 15.6730167E)
výroční členská schůze Společenstva uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenského společenstva.
Pořad jednání:
1. zahájení a zdravice hostů
2. shrnutí činnosti za rok 2017
3. schválení účetní uzávěrky za rok 2017
4. návrh plánu činnosti na další období
5. návrh rozpočtu na rok 2018
6. návrh změny stanov společenstva
7. diskuse
8. usnesení
9. závěr
Prezence členů bude probíhat od 8:30 hodin.
Kdo ještě nebude mít zaplacen členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1000 Kč, ten bude mít možnost zaplatit přímo na valné hromadě (připomínáme, že termín pro uhrazení tohoto členského příspěvku je do konce března 2018).
Občerstvení a možnost oběda budou zajištěny. Potvrďte prosím předem svou účast kvůli zajištění občerstvení a oběda. Potvrzení účasti posílejte do 27. 2. 2018 na e-mail info@kovari.org, telefonicky nebo SMS zprávou na tel.: 602 505 000, popř. na adresu společenstva: „Kovářské společenstvo“, Bednářova 20, 619 00  Brno
Zájemci o přenocování z pátku na sobotu, kontaktujte co nejdříve Luboše Musila – e-mail: lubos@musil.cz • tel.: 739 499 155.
Kováři, kteří chtějí nabídnout použité stroje nebo nářadí, popřípadě hledají zaměstnance, mohou zanechat své inzeráty u prezence. Nabídky mohou být vyvěšeny na místě během dne, popř. otisknuty v dalším Věstníku.
Detaily návrhu změny stanov budou zveřejněny na www.kovari.org

Komentáře nejsou povoleny.