Návrh změny stanov pro členskou schůzi

Jak jsme vás již informovali v pozvánkách, zde je soupis návrhu změny stanov o kterém se bude hlasovat na výroční Členské schůzi v Brtnici 10.3.2018

viz pozvánka také na:

http://www.kovari.org/1596-clenska-schuze-spolecenstva-2018-brtnice

Článek 3; Místní a věcná působnost
odst   3. zcela vypustit – zdůvodnění od 1.1.2017 jsme byli začleněni do HK ČR
odst   4. vypustit  bod a – e a nahradit, … samostatné sekce a jejich činnost bude upravena vnitřními předpisy Společenstva.
Článek 4  Právní postavení a cíle činnosti Společenstva
bod  d; doplnit za …..svých členů – celoživotní vzdělávání
bod  g;  vynechat celý
bod  j;   nahradit ….. uměleckořemeslné práce za řemeslné práce
bod  k;  skončit za ……..zahraničí.
Článek  7;  Vznik členství
odst 1. a 6. spojit pod odst 1. a doplnit o větu: Podnikající řádně přijatí členové Společenstva, kteří splňují podmínky pro členství v HK ČR se stávají zároveň členy HK ČR, pokud jimi již nejsou z jiného důvodu.
odst 4.  doplnit za ……je písemné rozhodnutí představenstva Společenstva – certifikát, které…….
Článek  8;   Zánik členství
odst  1.   vynechat …..ukončením jeho podnikání
Článek  9;  Práva členů
odst 1.  změnit …v případě začlenění  na …..vzhledem k začlenění.
odst  4.  doplnit za …na vlastní žádost písemnou formou.

Dále ještě očekáváme doporučení od HK ČR v souvislosti GDPR, zda si to vyžádá nějaké změny pro stanovy společenstva.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je T. Blazicek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.