Podklady pro členskou schůzi 2019

Jak již bylo uvedeno v aktuální pozvánce na členskou schůzi, zde jsou informace ohledně bodů programu:

4. schválení/potvrzení změny názvu společenstva

Jedná se o název:

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo, z. s.
Popřípadě jiný název, který členská schůze zvolí.
- 5. změna stanov společenstva
Navrhujeme upravit funkční období představenstva např. na 2,5 roku, (článek 11, část A. odst 4. body c), d) stanov). Je to z důvodu, aby nedocházelo k „přerušení funkčního období“, v případech, kdy doba mezi členskými schůzemi není přesně dvouletá.

Komentáře nejsou povoleny.