POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
(dříve označované jako valná hromada)
Společenstvo uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo, z. s. (IČ: 26611422)
si dovoluje v souladu se stanovami společenstva oznámit členům, že 
v sobotu dne 9. 3. 2019 v 9 hod.
Místo konání 
Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
(GPS 49.744841N, 13.379430E)
se uskuteční výroční členská schůze.
Pořad jednání:
1. zahájení
2. shrnutí činnosti za rok 2018
3. schválení účetní uzávěrky za rok 2018
4. schválení/potvrzení změny názvu společenstva
5. změna stanov společenstva
6. návrh plánu činnosti na další období
7. návrh rozpočtu na rok 2019
8. volba členů představenstva a kontrolní komise
9. diskuse
10. usnesení
11. závěr
Podrobný návrh změn stanov bude s dostatečným předstihem zveřejněn na www.kovari.org

Prezence členů bude probíhat od 8:30 hodin. 
Kdo ještě nebude mít zaplacen členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč, ten bude mít možnost zaplatit přímo na valné hromadě (připomínáme, že termín pro uhrazení tohoto členského příspěvku je do konce března 2019).
Občerstvení a možnost oběda budou zajištěny. Potvrďte prosím předem svou účast kvůli zajištění občerstvení a oběda. Potvrzení účasti posílejte do 24. 2. 2019 na e-mail info@kovari.org, telefonicky nebo SMS zprávou na tel.: 602 505 000, popř. na adresu společenstva: „Kovářské společenstvo“, Bednářova 20, 619 00  Brno
Zájemci o přenocování z pátku na sobotu, nás kontaktujte co nejdříve – e-mail: info@kovari.org • tel. a SMS: 602 505 000.
Kováři, kteří chtějí nabídnout použité stroje nebo nářadí, popřípadě hledají zaměstnance, mohou zanechat své inzeráty u prezence. Nabídky mohou být vyvěšeny na místě během dne, popř. otisknuty v dalším Věstníku.
Po skončení se budete moci seznámit s unikátními prostory i novou expozicí uměleckých řemesel Západočeského muzea v Plzni.  

Komentáře nejsou povoleny.