Knihovní a půjčovní řád

Knihovní a půjčovní řád ·

Odstavec 1

Knihy se půjčují pouze členům společenstva.

Odstavec 2

Možnosti zapůjčení jsou dvě:

1. Prohlížení knihy přímo v knihovně Možné
je prohlížet všechny knihy, které jsou v knihovně v tu dobu
k dispozici. Toto prohlížení na místě je bezplatné.

2. Půjčení mimo prostor knihovny, půjčuje se oproti
vratné záloze ve výši plné ceny knihy (vyznačeno uvnitř knihy vzadu).
Tímto způsobem půjčujeme knihy, které jsou ještě aktuálně
v prodeji nebo je máme v knihovně alespoň ve dvou výtiscích.

a) Toto půjčení je při vrácení knihy v porádku nejpozději
do 30 dnů (1 měsíc) bezplatné (při
vrácení je vyplacena záloha v plné výši). Při zpoždení
vrácení nebo poškození bude účtováno penále
.

b) Penále za zpoždění vrácení knihy déle než za
30 dnů:

• do 1 týdne zpoždění 5 % z ceny,

• do 2 týdnů zpoždění 15 % z ceny,

• do 1 měsíce zpoždění 25 % z ceny,

+ za každý započatý měsíc zpoždění 25 % z ceny.

Penále při poškození knihy mírným znečištěním 20 % z ceny,
při větším znečištění 50 % z ceny, poškození lepené vazby 30 %
z ceny, poškození šité vazby 50 % z ceny.

c) Vrácení knihy zpět.

Zapůjčené knihy je možno vracet třemi způsoby:

– osobně na místo knihovny

– osobně na dohodnutém místě

– poštou na adresu knihovny – knihy neposílejte na
dobírku! Zálohu Vám zašleme zpět nebo předáme až po zkontrolování
obsahu zásilky.

Odstavec 3

Vysvětlivky:

Místo knihovny je aktuální sídlo společenstva nebo
případně jiné místo oznámené společenstvem ve Věstníku.

Cenou knihy se rozumí cena uvedená na štítku
v knize.

Při poslání poštou považujeme za datum
doručení
knihy sedmý den po podání zásilky na
poštu.

Peníze získané z penále budou použity pouze k provozu a
rozšíření knihovny.

——

Aktuální adresa pro zaslání či doručení zpět:


RIK-FER CZ s.r.o.
Knihovna Kovářského společenstva
Hovorany 825
696 12 Hovorany


Knihy neposílejte na dobírku! Zálohu Vám zašleme zpět nebo
předáme až po zkontrolování obsahu zásilky!

Při poslání poštou považujeme za datum doručení knihy (půjčení či vrácení) 7. den po podání zásilky na poštu.

e-mail: info (at) kova­ri.org

Komentáře nejsou povoleny.